Aktuality:
Novinky

Připravujeme pro vás speciální edici historických keramických pohárků z dílny ak.mal. Michala Čády s motivem českého lva. 

 


undefined   

    Letos, kdy si připomínáme 660 let od korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské, vyjede již po deváté  Královský průvod s korunovačními  klenoty,  aby  je  po dvoudenní pouti slavnostně uložil za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

      Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu dne 6. června L. P. 2015 po 14 hodině z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli po 10 hodině se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. I v letošním roce bude cesta císaře s korunovačními klenoty z Prahy do Radotína probíhat v tajnosti.

 

   Devátý ročník Královského průvodu pořádá již po druhé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.

   Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po druhé objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

   Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře. Na Karlštejnském náměstí pak bude pro královský pár a dvořany připravena dobová hostina.

   Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy první neděli po Velikonocích.

   Pro letošní ročník Královského průvodu jsme připravili několik nových replik historických reálií vycházejících z dochovaných zpráv o cestách panovníka a jeho dvora ve středověku. Budou to kupříkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn ušitý z repliky látky ze 14. století, vyráběné v Itálii. Nejdůležitější letošní novinkou je pak replika Longinova kopí, jejíž výroby se ujal mistr v oboru Jiří Kronďák, a která bude po skončení průvodu vystavena na hradě Karlštejn. Svaté kopí, označované též jako kopí sv. Longina, je součástí říšského pokladu, který získal Karel IV. v roce 1350. Nyní je „Kopí osudu“ uloženo ve vídeňském Hofburgu.

   V pátek 5. června a v  sobotu 6. června od 21. hodin můžete shlédnout na nádvoří zámku Dobřichovice muzikál Noc na Karlštejně.  Tento muzikál poberounský soubor prvně uvedl v létě 2006. Od samého začátku v něm vedle místních ochotníků excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek, či brilantní kytarista Štěpán Rak. Vladimír Čech nás sice předloni opustil, ale v roli Otce Vlasti jej zastoupil jiný skvělý herec – Václav Vydra. Do souboru navíc postupně přibyly další populární tváře: Lumír Olšovský, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a letos nově také výborná muzikálová zpěvačka Michaela Nosková.

 

- Za pořadatele ing. Petr Hampl a ing. Josef Kutílek -

 

 undefined

 

Kaple svatého Kříže

Kaple svatého Kříže ve Velké věži byla vysvěcena v roce 1365 a už od počátku sloužila jako místo pro uložení sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů. České korunovační klenoty byly na Karlštejn převezeny kvůli bezpečnosti na počátku husitských válek a zůstaly zde téměř 200 let.

 

 

 

 

 *****

 „Nazejtří ráno počal tábor před Horou nanovo růsti. Přibývalo nové vojsko,houf za houfem …Té chvíle se jich však Kutnohorští tak nevšímali jako včera. Vyhlíželi císaře. Všechno bylo na jeho uvítání připraveno. Domy v ulicích k Vlaskému dvoru i jinde zelenaly se ratolestmi, ulice, placy byly čistě vymeteny, na věžích, na Vlaském dvoře, na radnici vlály korouhve, všude se scházeli vystrojení lidé; měšťané i řemeslníci pod korouhvemi svých cechů, kněží v bohatých krumplovaných rouchách kostelních, „školníci“ vedení školmistrem v bakalářském tabardu s kantorem, vystrojené panny se skvostnými věnci na hlavách, mnohé ulíčené…, městští synkové v otáhlých spodkách a kabátcích,…, s vlasy upravenými, nakadeřenými…  Na statném krásném bělouši s visutým dekem, od něhož visely skvoucí zlaté třásně se střapci jako krví barvenými, přijížděl císař, krásný velký muž urostlé postavy, sličného obličeje, dlouhé, jemně zkadeřené brady naryšavělé barvy, světlých kadeřavých vlasů, modrých očí…. Krásně seděl v sedle, všechno jeho držení těla bylo důstojné… Uměl se ukazovati. Vypadal vážně jako panovník, … a přeci nebylo odpuzující pýchy v jeho tváři a v jeho chování… Zvony hlaholily, zpěv horníkův a měšťanův zněl už jasněji. Rada, šepmistři vítali císaře pod městem….“

 

Tolik značně zkrácený výtah ze slavného románu Aloise Jiráska „Proti všem“.

  

 *****

 

undefined

 

 

Máte dotaz či připomínku ke Královskému průvodu?
Vytvořeno systémem web-rychle.cz