Poutní odznak svátku Kopí a hřebů Páně

 

Na Karlštejně bude pro poutníky, kteří doprovodili císaře Karla IV. a jeho dvůr, k zakoupení jedinečná replika poutního odznaku svátku Kopí a hřebů Páně. Pážata budou při hostině a cestě k hradu připravena poutníkům tento odznak prodat. Cena této repliky bude činit 100,-Kč.
Tento poutní odznak byl vyráběn u příležitosti vystavování říšských svátostin v Praze.

Více informací na facebooku.

Novinky

Ve Vinárně u Karoliny na nádvoří dobřichovického zámku je k zakoupení speciální edice historických keramických pohárků z dílny ak.mal. Michala Čády s motivem českého lva. 

Aktuality:

Pivním sponzorem letošního ročníku Královského průvodu je Gambrinus, neboť pivo pojmenované po pradědovi otce vlasti nesmí na Průvodu Karla IV. chybět!
Ve vybraných restauracích na trase Královského průvodu probíhá od 5. - 14. 6. 2015 speciální akce!

Více o vybraných restauracích na našem facebooku Královský průvod

 


 

      Letos, kdy si připomínáme 660 let od korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské, vyjede již po deváté  Královský průvod s korunovačními  klenoty,  aby  je  po dvoudenní pouti slavnostně uložil za pevnými zdmi hradu Karlštejna.

 

      Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 6. června L. P. 2015 po 14 hodině z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli po 10 hodině se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. I v letošním roce bude cesta císaře s korunovačními klenoty z Prahy do Radotína probíhat v tajnosti.

 

     Devátý ročník Královského průvodu pořádá již po druhé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou  Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.

     Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po druhé objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

     Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře. Na Karlštejnském náměstí pak bude pro královský pár a dvořany připravena dobová hostina.

 

     Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) vždy první neděli po Velikonocích.

 

     Pro letošní ročník Královského průvodu jsme připravili několik nových replik historických reálií vycházejících z dochovaných zpráv o cestách panovníka a jeho dvora ve středověku. Budou to kupříkladu prapory zemí Koruny české, damaškový baldachýn ušitý z repliky látky ze 14. století, vyráběné v Itálii. Nejdůležitější letošní novinkou je pak replika Longinova kopí, jejíž výroby se ujal mistr v oboru Jiří Kronďák, a která bude po skončení průvodu vystavena na hradě Karlštejn. Svaté kopí, označované též jako kopí sv. Longina, je součástí říšského pokladu, který získal Karel IV. v roce 1350. Nyní je „Kopí osudu“ uloženo ve vídeňském Hofburgu.

 

     V pátek 5. června a v  sobotu 6. června od 21. hodin můžete shlédnout na nádvoří zámku Dobřichovice muzikál Noc na Karlštejně.  Tento muzikál poberounský soubor prvně uvedl v létě 2006. Od samého začátku v něm vedle místních ochotníků excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek, či brilantní kytarista Štěpán Rak. Vladimír Čech nás sice předloni opustil, ale v roli Otce Vlasti jej zastoupil jiný skvělý herec – Václav Vydra. Do souboru navíc postupně přibyly další populární tváře: Lumír Olšovský, Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a letos nově také výborná muzikálová zpěvačka Michaela Nosková.

 

- Za pořadatele Ing. Petr Hampl a Ing. Josef Kutílek -

 

 undefined

 

Kaple svatého Kříže

Kaple svatého Kříže ve Velké věži byla vysvěcena v roce 1365 a už od počátku sloužila jako místo pro uložení sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů. České korunovační klenoty byly na Karlštejn převezeny kvůli bezpečnosti na počátku husitských válek a zůstaly zde téměř 200 let.

 

 

 

 

 *****

Přenesení říšských svátostin do Prahy

   "Léta Páně 1349 pan král, povolav syna Ludvíka Bavora, v přítomnosti knížat se s ním v Praze dohodl, aby mu byly do Čech přineseny říšské svátostniny. Potom poslal pan král slavnostní posly do Bavor do Mnichova, aby mu přinesli ostatky; a když byly přineseny, pan král na Květnou neděli dne 21. března 1350 s panem arcibiskupem a jinými knížaty a šlechtici, jakož i veškerým duchovenstvem, provázen četným zástupem lidu, pěšky vyšel vstříc slavnostninám na Vyšehrad s velikou slávou a zbožností. A byly na Novém Městě po předchozím kázání ukazovány veškerému lidu a potom je doprovodil na Pražský hrad. Jsou pak říšské svátostniny tyto: veliká část dřeva svatého kříže, kopí, kterým byl na tom kříži proboden bok Páně, hřeb, kterým byl Pán na témž kříži přibit, říšská koruna svatého Karla a meč, který mu byl poslán z nebe po andělu proti pohanům, rámě svaté Anny a četné jiné věci, které mívají císaři.

   A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

  

Svátostniny byly uloženy nejdříve na Pražském hradě a potom na Karlštejně a byly každoročně vystavovány v „den svátostí“ v dřevěné kapli Božího těla na Novoměstském rynku. Papež Kliment VI. udělil k tomu souhlas a také aby byly zajištěny všem, kdož při tom vykonají náležitou pobožnost, odpustky sedmi let a 280 dní.  

 

 

 

 *****

 

 

 

undefined

 

 

Máte dotaz či připomínku ke Královskému průvodu?
Vytvořeno systémem web-rychle.cz